På kunstuddannelserne arbejdes der med KUV i mange forskellige formater fra mindre projekter med en enkelt deltager fra én institution til store projekter der involverer flere lærere og institutioner. Nedenfor præsenteres et udvalg af projekter fra netværkets uddannelsesinstitutioner – flere kan findes på institutionernes egne hjemmesider.

Ny Antologi Om KUV Med Bidrag Fra Alle Kunstuddannelserne I KUV-netværket

Ny antologi om KUV med bidrag fra alle Kunstuddannelserne i KUV-netværket

  Kunstnerisk udviklingsvirksomhed – antologi 2016 samler en række bidrag fra bidragsydere, der på forskellig vis har beskæftiget sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) i praksis. Herunder bidrag om konkrete KUV-projekter…

read more
Mediated Matter

Mediated Matter

Formålet er at give samtidskunsten nye indsigter og perspektiver. 3D-feltet er hidtil primært udviklet af animatorer, arkitekter, ingeniører og designere.

I Mediated Matter bruges 3D-teknologien til at udvikle nye billedkunstneriske værktøjer og metoder og derved udfordre vores normative forståelser af billede, skulptur, objekt og rum- & tidsmæssige relationer samt genforhandle grænserne mellem et digitalt og et fysisk rum.

read more
Wayne Siegel: Conduction Sound In Space

Wayne Siegel: Conduction Sound in Space

Conducting Sound in Space (2015/2016) er et kunstnerisk forskningsprojekt med tilknytning til Det Jyske Musikkonservatorium. Formålet med projektet var at undersøge og udvikle intuitive måder at styre lydens bevægelse i rummet i en live performance. Siegel har udviklet software, som benytter det indbyggede webcam i en laptop computer som en bevægelsessensor.

read more
KUV-FORUM

KUV-FORUM

KUV-FORUM er et forum, der samler, faciliterer og udvikler KUV-arbejdet på DKDM. I KUV-FORUM mødes arbejdsgrupper, der er samlet omkring fælles KUV-interesser.

read more
Bine Bryndorf: Den Genfundne Klang

Bine Bryndorf: Den genfundne klang

Carl Nielsens sidste store værk Commotio er for orgel. Det blev færdigt i foråret 1931 samtidig med indvielsen af et nyt banebrydende orgel i København: orglet i Kunsthallen Nikolaj. Et manuskript på Det Kgl. Bibliotek kæder orglet og værket sammen. Projektet skal afsøge relationen og dens konsekvenser for fortolkningen af Commotio og for forståelsen af værket i samtid og nutid.

read more
Søren Rastogi: FormingPerforming

Søren Rastogi: FormingPerforming

Projektet er en udgivelse, førsteopførelse og efterfølgende indspilning af Paul v. Klenaus klaverkoncert. Som dokumentations- og procesredskab anvendes en videologmetode. Videloggen giver mulighed for løbende at kunne observere sig selv udefra, både hvad angår vurdering af de kropslige og musikalske (gestisk-emotionelle) processer og deraf afledte kunstneriske valg, der finder sted – og også som en mulighed for løbende at kunne springe tilbage og reflektere over tidligere stadier i processen.

read more
Eva Hess Thaysen: Det Skjulte Sprog

Eva Hess Thaysen: Det skjulte sprog

Ligesom stemmen er uadskillelig fra sangeren, er sproget en uadskillelig del af den kunstneriske proces for en sanger. Den klassiske sangs æstetik kræver et væld af sproglige justeringer, som tilsammen udgør et særligt ”sangersprog”. Projektet kortlægger og udforsker ”sangersproget” og dets centrale, men ofte uartikulerede betydning for den enkelte sangers kunstneriske identitet.

read more
Geir Draugsvoll: Collaborative Spaces

Geir Draugsvoll: Collaborative Spaces

Collaborative Spaces udforsker det kreative fælles rum, som opstår mellem komponist og udøvende musiker inden for ny klassisk musik. Dette gøres ved at dokumentere og reflektere over udviklingen af et værk over tid og gennem praksis for såvel komponist som udøver. Collaborative Spaces undersøger og formidler denne proces gennem cd-indspilning, filmoptagelser samt 2 reflekterende artikler.

read more