KUV-netværket blev oprettet i 2014 på foranledning af Kulturministeriets Rektorer (KUR) med henblik på at styrke det tværinstitutionelle samarbejde på KUV-området. Alle de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet er repræsenteret i netværket. Netværket afholder jævnligt møder og refererer herfra til KUR.

Målet for netværkets arbejde er styrkelse og udvikling af KUV-området gennem et tværinstitutionelt og tværæstetisk samarbejde kunstuddannelserne imellem.

KUV-netværket fungerer således både som et rum for tværinstitutionel erfaringsudveksling og vidensdeling inden for KUV-området, og som rum for udvikling af KUV-området på tværs af kunstarter og institutioner. KUV-netværket diskuterer centrale begreber, temadrøftelser og problemstillinger inden for KUV, og arbejder desuden med udvikling af KUV på mange niveauer fra implementering af KUV-arbejdet på uddannelsesniveau, faciliteringen af større KUV-projekter på lærerniveau, afholdelse af KUV-arrangementer til udviklingen en egentlig 3rd-cycle inden for KUV.