Søren Rastogi: FormingPerforming

Projektet er en udgivelse, førsteopførelse og efterfølgende indspilning af Paul v. Klenaus klaverkoncert. Som dokumentations- og procesredskab anvendes en videologmetode. Videloggen giver mulighed for løbende at kunne observere sig selv udefra, både hvad angår vurdering af de kropslige og musikalske (gestisk-emotionelle) processer og deraf afledte kunstneriske valg, der finder sted – og også som en mulighed for løbende at kunne springe tilbage og reflektere over tidligere stadier i processen. Alt sammen for at optimere, bevidstgøre og udvikle på den klassiske musikers ”kernekompetence”, nemlig tilegnelsen af et nyt musikværk. Videologgen danner således basis for udgivelsen af en E-bog med refleksioner, konklusioner og fremadrettede anbefalinger. E-bogen udgives på dansk og engelsk.

Projektet udføres i perioden 1.3.2014 – 1.7.2016
Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV