Eva Hess Thaysen: Det skjulte sprog

Beskrivelse af projektet

Ligesom stemmen er uadskillelig fra sangeren, er sproget en uadskillelig del af den kunstneriske proces for en sanger. Den klassiske sangs æstetik kræver et væld af sproglige justeringer, som tilsammen udgør et særligt ”sangersprog”. Projektet kortlægger og udforsker ”sangersproget” og dets centrale, men ofte uartikulerede  betydning for den enkelte sangers kunstneriske identitet.

Projektets dokumentation er en hjemmeside med en omfattende database, hvis katalog over videoindspillede sange også præsenteres på youtube, videodokumenterede undervisningsforløb suppleret med video af en temadag/præsentationsdag samt to artikler med skriftlige refleksioner over, hvordan arbejdet med projektet og dets praktiske anvendelse har indflydelse på egen kunstnerisk og sangpædagogisk praksis.

Projektdetaljer

Projektet udføres i perioden 1.9.2016- 31.8.2018

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV