Bine Bryndorf: Den genfundne klang

Carl Nielsens sidste store værk Commotio er for orgel. Det blev færdigt i foråret 1931 samtidig med indvielsen af et nyt banebrydende orgel i København: orglet i Kunsthallen Nikolaj. Et manuskript på Det Kgl. Bibliotek kæder orglet og værket sammen. Projektet skal afsøge relationen og dens konsekvenser for fortolkningen af Commotio og for forståelsen af værket i samtid og nutid.

Projektet udføres i perioden 1.2.2015 – 1.2.2016

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV